Turistické zajímavosti

Přehrada Klíčava

Klíčavská přehradní nádrž byla vybudována v letech 1948 – 1955. Po dokončení stavby nádrž sloužila jako zásobárna pitné vody pro oblast Kladna a okolí. Klíčava je postavena v hluboce zaříznutém údolí potoka Klíčavy a přehradu napájí ještě Lánský potok a několik dalších malých potůčků. V nejširším místě vodní nádrže vyčnívá z vody zalesněný ostrov, který původně odděloval obě údolí Lánského a klíčavského potoka. Nad přehradou byste objevili na vysokém ostrohu zříceninu gotického lesního hrádku Jivno, o kterém je zmínka v historickém románu Aloise Jiráska Mezi proudy.

Objekt úpravny vody byl uveden do provozu v roce 1952 a v letech 1996 – 1999 byl přestavěn a zmodernizován na výkon až 180 litrů za sekundu. V okolí celé přehrady je pochopitelně stanoveno hygienické pásmo I. stupně a k přehradě je zakázán přístup. Dostanete se pouze na korunu hráze, odkud můžete toto znamenité technické dílo obdivovat. Přístup k hrázi je po úzké asfaltové silnici do kopce ze Zbečna, která je dlouhá asi 3 kilometry.

 

Hrad Křivoklát

Bývalý královský hrad Křivoklát se majestátně vypíná na skalisku, které ze západní části spadá strmými srázy do údolí. Skalní ostroh obtéká Rakovnický potok, který nedaleko odtud ústí do Berounky. Hrad je sice postyven na skalním ostrohu, ale je částečně skryt hlubokými lesy v okolní křivoklátské kotlině.

Hrad Křivoklát vznikl na počátku 12. století, kdy se o něm zmiňuje již kronikář Kosmas v souvislosti s vládou knížete Vladislava I. Hrad nestojí na místě bývalého hradiště, jeho kamenná stavba využila zdejšího reliéfu krajiny a přírodního skaliska. Hrad sestává z hradního paláce a obytné válcové vysoké věže, která je oddělená od západní části hradu příkopem. Na původní stavbě hradního komplexu se podílel i Přemysl Otakar I., který zde také pak často pobýval po svém jmenování českým králem.

Křivoklát patří k nejvýznamějším a nejstarším hradům v České republice. Byl útočištěm mnoha českých králů a knížat. Dnes je veřejnosti přístupná královská kaple a sál, hradní knihovna, velká věž s expozicí lovectví a také šatlava, mučírna a hradební ochoz. Někteří průvodci tvrdí, že Křivoklát je jedním z nejchladnějších hradů v naší zemi.

Biosférická rezervace Křivoklátsko

Jedná se o velmi významný rozsáhlý komplex přirozených a částečně přirozených smíšených a listnatých lesů, které se rozkládají podél středního toku řeky Berounky. Celá oblast zaujímá plochu o výměře 63 tisíc hektarů. Biosférickou rezervací UNESCO byla vyhlášena již v roce 1977.

Zdejší krajina by se dala zařadit k plošině až mírné pahorkatině, do které je na mnoha místech řeka Berounka zaříznuta hlubokými erozními srázy a skalisky. Řada jejích přítoků protéká strmými hlubokými údolími a zejména v okolí Krašova tu najdete pěkná výrazná skaliska s nádherným výhledem do okolí. Zdejší krajina, zejména nejbližší okolí Berounky, je vyhledávaným místem turistů a vodáků pro její pestrost a malebnost, a je velmi působivá i pro fotografy přírodních scenérií.

Souvislé lesní plochy tu pokrývají přibližně 60 procent území a po staletí sloužily jako lovecký revír zejména pro panovníky a bohaté šlechtické rody. V lesích najdete velmi rozšířený zejména buk a jedle, příkré svahy jsou pokryty suťovými lesy klenů, jilmů a habrů a rostou tu hojně i lípa, jasan, dub, červený tis a na vrcholech skal hloh, trnka, řešetlák a divoká růže. Skaliska přechází místy do divoké skalní stepi, osázené i vzácnými rostlinami – koniklecem lučním, tařicí skalní, kapradinkami skalními. Křivoklátsko je také domovem mnoha druhů měkkýšů, druhově širokého spektra ryb a dokonce pstruhů, úhořů a raka říčního nebo raka kamenáče. Z hmyzu stojí za zmínku roháč velký, tesařík obrovský, ploskoroh žlutý a vzácný jasoň dymnivkový. Z ptačí říše tu při troše štěstí spatříte ledňáčka říčního, čápa černého, tetřívka, orlovce říčního nebo dudka chocholatého. Žije tu i několik párů vydry říční.

Skryjská jezírka

Údolí řeky Berounky je velice krásným místem nejen pro vodáky, ale i pro pěší turisty i pro cykloturisty. Navštívíte-li některá překrásná místa v rozmanité přírodní krajině, možná se necháte zlákat i zdejšími velmi působivými zříceninami hradů Týřov, Libštejn a Krašov. Neměli byste však zapomenout na jedno z velmi pěkných míst, které rozhodně stojí za pozornost.

Jsou jimi Skryjská jezírka. Jsou velmi dobře dostupná od řeky Berounky podél  toku Zbirožského potoka, anebo z obce Skryje, odkud vede již obtížnější trasa, vhodná jen pro pěší zdatné turisty. Tato zajímavá přírodní scenérie tvoří malý vodopád, který si tu voda vytvořila proražením úzkého kaňonu, a malá jezírka ve skalní soutěsce, jejíž nejužší místo je uzavřeno velkými balvany. Zbirožský potok tu připomíná spíš divokou horskou bystřinu, což je na středním toku Berounky neobvyklý jev. Každopádně je toto místo považováno za nejkrásnější přírodní úkaz celé oblasti Křivoklátska.

Pro cykloturisty nebo rekreační výletníky s malými dětmi je výhodnější autem zaparkovat v osadě Slap nad obcí Čilá, odkud jsou jezírka vzdálená z opačného směru pouhých 800 metrů mírným klesáním.

 

Turistický magazín